De beste wensen voor 2020 namens de SKB

Namens het bestuur van de SKB wensen wij alle sponsors, donateurs en andere belangstellenden een voorspoedig en muzikaal 2020.

Ons nieuwe concertseizoen komt er aan! Wij als SKB zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe concerten serie van orgel- en beiaardconcerten.
We raden u aan onze website goed in de gaten te houden.
We hopen u ook in 2020 weer te mogen begroeten!